BAHNCONSULTING

Hermann Schmidtendorf, Bruchsaler Str. 3, DE - 10715 Berlin

Telefon 0178-3024253, Telefax 0178-99-3024253

e-mail: office@interlok.info

YOU LOVE STEAM? ...COME WITH US

INTERLOK Sp z o.o. w Pile sprzedaje do 2000 nowych udziałów

INTERLOK planuje rozszerzenie swojej działalności m. in. poprzez:

* Przyjęcie hali przy DWORCU Gł. W PILE z halą półokragłą oraz historycznym okraglakiem lokomotywowym pruskiej OSTBAHN

Aktualnie sprzedajemy do 2000 nowych udziałów firmy, każdy za 100 złotych (obecnie jest to ok. 25 EURO lub 28 dolarów U.S.A.). >>>...WIĘCEJ INFORMACJI

INTERLOK PILA

INTERLOK CZŁONKIEM FEDECRAIL-u

Na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Zrzeszenia Kolei Muzealnych i Turystycznych FEDECRAIL w holenderskim mieście LEIDEN w dniu 27.3.2004, nasza firma INTERLOK została jako pierwszy i na razie jedyny przedstawiciel POLSKI przyjęta do tej ważnej europejskiej instytucji kolejowej, jako członek stowarzyszony. Roczne Walne Zgromadzenie miało miejsce na terenie Narodowego Muzeum Wąskotorowego o prześwicie toru 600 mm "Valkenburgse Meer".

>>> WIĘCEJ INFORMACJI na temat Walnego Zromadzenia FEDECRAIL-u w LEIDEN (Fotos:H.S.)

>>> Wystąpienie INTERLOK-u na Zjeździe FEDECRAIL-u

INTERLOK NA I ŚWIATOWYM KONGRESIE KOLEI PAROWYCH I MUZEALNYCH W SZWAJCARII

Od 5 do 8 października 2003r., w szwajcarskim centrum parowozów BRIENZ odbył się pierwszy światowy kongres kolei parowych i turystycznych. Przed 90 uczestnikami z całego świata, wystąpił m.in. INTERLOK, z wykładem na temat modernizacji parowozów w Polsce.

>>>>>>> WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TEGO KONGRESU

DWIE SPALINÓWKI SERII V10C PRZEKAZANE DO FRANCJI

Za pośrednictwem francuskiego agenta handlowego INTERLOK-u, firmy CFG GIRAGR, INTERLOK był w stanie przekazać w listopadzie 2003r. nową lokomotywę działającemu od niedawna francuskiemu zrzeszeniu "Petit Anjou" z ANGERS. Zbudowana na prześwit 1000 mm niemiecka lokomotywa spalinowa serii V10C (Lok 10, LKM 1967/250435) została sprzedana z kolekcji kolei Brohltalbahn. Jednocześnie, zrzeszenie "Chemin de Fer des Cotes-du-Nord" (CdN) dostało lokomotywę siostrzaną "11" (LKM 1967/250566).

UTRZYMUJEMY...

od stycznia 1989r. polskie przedsiębiorstwo naprawy i handlu koleją INTERLOK sp z o.o. w Pile (wyodrębnienie z byłych zakładów państwowych ZNTK/ZNLS Piła, były niemiecki Reichsbahn-Ausbesserungswerk Schneidemühl). Oferujemy, wraz z międzynarodowymi partnerami, towary i usługi z różnych europejskich krajów. Pracujemy zgodnie z CERTYFIKATAMI i przepisami krajów naszych klientów.

NASZA OFERTA :

WIĘCEJ INFORMACJI O NAS POD ZNAKIEM...

OFERUJEMY TAKŻE :

UWAGA : Informacje oraz oferty na następujących stronach są dla nas niewiążące, zastrzega się prawo do dalszej sprzedaży oraz do błędów. Wszystkie informacje oraz zdję,cia COPYRIGHT BY INTERLOK. Autorem fotografii jest, o ile nie podano inaczej - Hermann Schmidtendorf.

Podane przez nas informacje moga, zawierać blędy merytoryczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedstawione linki zewnętrzne. Za zawartość pozostałych stron (linków)odpowiadają ich własciciele.

INTERLOK POLSKA - START

INTERLOK PO NIEMIECKU, ANGIELSKU, FRANCUSKU

KONTAKT: office@interlok.info